AJASSE IPO

www.ajasseipo.webs.com

ORIKI

Different compounds/families in Ajasse Ipo have different apellation (Oriki). Examples of oriki for the royal families of Ajasse ipo include:

OLUPO
Emi Ni omo Olupo alelu
Molentente momu joba
Motalala mo mu joye Ni moje
Eyan ti o ba se ori Olupo pele alowo, abimo, asowo ajere
Abode pade owo aba won naa omo aba won je
Aiyewa a toro bi omi owuro pon
Omi atoro pon ko toro bi omi iyaleta
Nijo ti Olupo N womo ti ko romo
Nijo naa lo wa omo lo si idi ogan
Nigbogbo won se n je Logan Logan l’Oyo Ipo.


ARIGANJOYE
Emi Ni omo Ariganjoye Baba Ronke
Kegbeyale Aremu
Oba lo dabayi, adijale Oba
Osupa Ajase, Baba Sumonu
Kosi eni ti kiwu, oko Iwaloye
Ajade ma tan ni ile Baba Yahaya
Alaburo bi eni leru Baba Aarinwoye
Timutimu ko wo inu abaa, oko Oguntomi
Omo Oniro dalagbe lohun
Odabiowo, oko Olujo.


OLUPO ONIRO [Ibrahim Ayinde]
Eledu ko jeun tan rara
Agbalagba ko tayo epe
Agba to fe ewe ni ew N fe
Agbenuke eni ti aba je ti aba mu, oun ni tobi loju eni
Aralagbe masa, Baba Abdulkadri (Ariganjoye)
Totun tosi lofin nawo, Baba Lawani (Arojojoye)
Ki ri alejo ko roju, Baba Asumowu
Ko si eni ti ki nawo fun Baba Buhari
Ti Gambari ba dele re yio fi ata panu
Ogbegbe ti gbo omo gesin
Owowo ti wo akiwi lewu
Oda yio dun fun Ajayi, oko Oderonke
Opa baba mo esin lese oko Ibijoju
Esin je ko, baba Ayinde N mi gbongan gbongan, baba Ayinde mai mi mo ko je ki esin Olayanju je oko Oba
Omo erin kole, oko oju si Igbo, efon kole oko oju si oja Oba
Oko konbi koko, oko to kankan
Onile okankan Baba Ibidere.


AJADO [Alebiosu]
Baba mi Ajado oloro
Abo bi ifa
Moso Ipo
Ebora oke odan
Ogbe agala fohun okunrin
Agbogun lowo Baba Olaniran
Oroki Baba Magbagbe ola
Eyi tomi layo Baba Pela
Oba lomu l’Ajase, Oba biwapele
Ogbe ori iroko dajo egun Baba Oya
Alagbala a sa si Baba Ibrahim.

Courtesy: Folabi Ariganjoye


...to post your Compounds Oriki, pls send mail to ajasseipo@gmail.com